Möte med socialministern och utredningen om äldreomsorgslag

Eva Eriksson och Peter Sikström deltog igår i ett digitalt möte med socialministern om äldreomsorgen och pandemin.

  • Skärmdump från det digitala mötet. På bilden syns Olivia Wigzell, Eva Eriksson, Lena Hallengren och Peter Sikström.

Inom ramen för regeringens Pensionärskommitté har förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström samtalat via webben med socialminister Lena Hallengren och Olivia Wigzell, särskild utredare av äldreomsorgslag.
– Från SPF Seniorerna tog vi upp att det är helt nödvändigt att förstärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. Det är också avgörande att vi får fram en definition av äldreomsorg så att den enskilde vet vad man har rätt att förvänta sig och kan kräva, säger Eva Eriksson.

Med på mötet var också andra seniororganisationer.

Bakgrund: Det saknas en definition av äldreomsorg. Det finns ingen samlad beskrivning av vad som ska åstadkommas, på vilket sätt det ska göras, och därför inte heller vilken kompetens som behövs för uppdraget. Därmed vet invånarna inte heller vad de kan förvänta sig, eller vad de har rätt att kräva. Eftersom äldreomsorgen inte har klart definierats, går det inte heller att beskriva vad god kvalitet är. Det finns inte ens en beskrivning av vad behov är. Lagstiftaren, har lämnat till kommunerna att själva bestämma, var och en efter sitt tycke.

Publicerades: 17 februari 2021 Uppdaterades: 17 februari 2021