Möte med SKR: Informationen om vaccination måste förbättras

Vaccination mot covid-19 var temat då SPF Seniorerna i dag digitalt uppvaktade Sveriges kommuner och regioner (SKR). Förbundet tog upp frågor om information, prioritetsordning och skillnader i vaccintäckning mellan regionerna.

  • Skärmdump från dagens möte med Eva Eriksson, förbundsordförande, Thony Björk, sakkunnig i läkemedelsfrågor, Emma Spak, avdelningschef SKR:s sektion för vård och omsorg och Martin Engman, samhällspolitisk chef.

– Vi seniorer har isolerat oss sedan i våras. Många längtar efter ett friare liv och undrar när de ska få vaccinet. Behovet av besked är därför stort. Informationen så här långt är otillräcklig. Regioner och kommuner måste bli bättre. Pensionärsråden är en väg att nå fram med information – använd dem, sa Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

– Ålder är den största riskfaktorn för svår sjukdom och död i covid-19. Därför ska de allra äldsta få vaccin först. Men regionerna har levt upp till kraven i väldigt olika grad. Skillnaderna är oförklarligt stora och därför oacceptabla. Vilken region du bor i ska inte avgöra hur snabbt du blir skyddad mot denna fruktade sjukdom, sa Thony Björk, SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor.

Emma Spak, avdelningschef SKR:s sektion för vård och omsorg, sa att prioritetsordningen har hållits i de flesta regioner och att 82 procent av de boende i särskilda boenden för äldre har fått sin första dos av vaccinet, 64 procent har fått båda doserna. Inledningsvis fanns problem då vaccinationen kunde börja redan den 27 december, istället för som planerat den 11 januari. Antalet levererade doser reducerades dessutom kraftigt jämfört med vad som först utlovades. Hanteringen av restdoser har förbättrats över tiden och arbetsgivare har utdelat varningar till de som gått förbi prioritetsordningen. Emma Spak framhöll Filipstad som ett gott exempel. Där finns en väntelista med personer som fyllt 70 år och som med mycket kort varsel kan rycka in om restdoser uppkommer. Emma Spak avslutade med att hon ska uppmana regionernas vaccinsamordnare att informera pensionärsråden.

Publicerades: 19 februari 2021 Uppdaterades: 19 februari 2021