Allvarligt smittläge kräver allvarliga åtgärder

Seniorer har sedan i mars 2020 burit ett tungt ansvar att undvika smitta. Det finns ett enormt behov att slippa isolering och inskränkningar. Tack vare vaccinerna är vi nu nära att återvinna vår frihet. Men om smittläget gör det nödvändigt kan nedstängning vara en sista utväg innan alla har hunnit få erbjudande om vaccinering, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

  • – Jag hoppas att nedstängningar och förbud inte ska behövas, säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Samhället kan behöva stänga ner om smittan blir svår att bemästra

SPF Seniorerna agerade i december 2020 emot en covid-19-lag. Men riksdagen beslutade en modifierad lag som nu gäller. Sedan i december har smittläget förvärrats eftersom mer smittsamma virusmutationer har dykt upp, det varnas för en tredje våg av smitta, restriktioner följs inte lika bra lägre, och Sverige har fått mycket färre vaccindoser än planerat. Därför menar SPF Seniorerna att bestämmelser om tillfälliga nedstängningar och förbud bör förberedas för verksamheter som bedrivs på handelsplatser och i lokaler upplåtna för privata sammankomster samt i gym-, sport- och badanläggningar. Det framgår av SPF Seniorernas yttrande över socialdepartementets remiss Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (SOU 2020:47).

Klicka här för att läsa remissvaret

Publicerades: 26 februari 2021 Uppdaterades: 26 februari 2021