Säkra tillgången på läkemedel mot covid-19

SPF Seniorerna ber Socialstyrelsen att snabbt bestämma sig om läkemedel mot covid-19. I ett brev till myndighetens generaldirektör Olivia Wigzell pekar förbundet på att flera länder nu har skrivit avtal om leveranser av så kallade antivirala läkemedel mot covid-19.

  • – Sverige riskerar att komma efter, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna. 

– För att patienter ska få tillgång till antivirala läkemedel mot covid-19 måste staten agera nu. Eftersom tillverkningen är begränsad och allt fler stater tecknar avtal om leverans riskerar Sverige att komma efter, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.  

Läkemedel har utvecklats, och håller på att utvecklas, som hindrar viruset från att föröka sig i kroppen. Ju tidigare dessa antivirala läkemedel tas efter att man testats positiv för covid-19, desto större effekt får de. Risken att bli svårt sjuk minskar, vilket minskar risken att inläggas på sjukhus och därmed öka sjukvårdens arbetsbelastning. Dessutom minskar de sjukas smittsamhet om antivirala läkemedel tas.

Klicka här för att läsa hela brevet till Olivia Wigzell