Eva Eriksson i Expressen om IVO:s granskning

Tidningen Expressen skriver om de generella direktiven, gruppbedömningarna och vård i livets slutskede som skedde på felaktiga grunder. Att utsättas för gruppbedömning, bara för att man råkar bo på en viss adress eller ha en viss ålder, handlar om diskriminering, menar SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

– Det finns en utbredd åldersdiskriminering i Sverige. Våra studier visar att äldre känner sig negligerade av såväl politiker som sjukvården. Och enligt OECD ligger vi i botten i Europa vad gäller synen på äldre människor. Att utsättas för gruppbedömning, bara för att man råkar bo på en viss adress eller ha en viss ålder, handlar om diskriminering, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson. Det här får inte hända igen!

– Det värsta är att alla myndigheter skyller ifrån sig, säger geriatrikprofessorn Yngve Gustafson. Han tycker att problemen förvärrades när man på 90-talet lade ansvaret för äldreomsorgen på kommunerna, trots att de boende ofta är multisjuka och kräver regional sjukvård. Han vill se en rejäl genomlysning av ansvarsfördelningen.

DO ska i närtid besluta om en egen tillsyn, för att eventuellt undersöka om det förekommit överträdelser av diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius säger att Ivos kritik är allvarlig och indikerar en systematik.

Klicka här för att läsa Expressens artikel

Publicerades: 03 december 2020 Uppdaterades: 03 december 2020