Ny rapport – Lönar det sig att arbeta för pensionen?

Resultaten i vår nya rapport visar att bara en av fyra svenskar kan räkna med att arbetsinsatserna premieras i pensionshänseende. Medan det för tre av fyra, de med låg eller medellön, inte lönar sig att arbeta för pensionen.

  • – Brandkårsutryckningar som skattesänkningar, olika tillägg och utdelning av överskott räcker inte. Vill man verkligen ha ett inkomstbaserat pensionssystem så finns inga genvägar, då måste avsättningarna till inkomstpensionen höjas, säger Eva Eriksson.

SPF Seniorernas rapport visar att det lönar sig allt sämre att arbeta ihop sin pension - det så kallade respektavståndet försvagas. För att arbete ska premieras i pensionshänseende krävs helst en lön på omkring 45 000 kronor eller mer. Resultaten i rapporten gäller såväl dagens som framtidens pensionärer. En annan slutsats är att tjänstepension måste finnas med, allmän pension klarar inte på egen hand av att skapa ett respektavstånd.

Syftet med det nya pensionssystemet, att pensionen i högre grad skulle bygga på utfört förvärvsarbete samt uppmuntra till arbete än tidigare, levs därmed inte upp till. Pensionssystemet liknar alltmer ett folkpensionssystem där allmän pension blir likvärdig oavsett vad man sysslat med under arbetslivet. När det saknas koppling mellan arbetsinsatser och pensionsnivå minskar tilliten till systemet och människor ifrågasätter nyttan med att arbeta för pensionen.

Politiska beslut de senaste åren har bidragit till att respektavståndet har försvagats. Grundskyddet har höjts och inkomstpensionstillägget har införts. Medan både förstärkningar av den inkomstrelaterade allmänna pensionen och åtgärder för ett verkligt längre arbetsliv har försummats. 

– Utvecklingen är förödande för systemets legitimitet och för pensionspolitiken. Människor slutar att lita på systemet när de upptäcker att de inte kan leva på sin pension. Tilliten till systemet urholkas, säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna. 

– Politiken måste på allvar vårda och utveckla systemet, och renovera det snarare än rasera det. Brandkårsutryckningar som skattesänkningar, olika tillägg och utdelning av överskott räcker inte. Vill man verkligen ha ett inkomstbaserat pensionssystem så finns inga genvägar, då måste avsättningarna till inkomstpensionen höjas och komma både dagens och framtidens seniorer till del, fortsätter Eva Eriksson.

– Utöver långsiktighet krävs en översyn av hela systemet och att man har en löpande bevakning på dess alla delar och är beredd att justera i systemet där det behövs när samhället förändras, avslutar Eva Eriksson. 

Klicka här för att läsa eller ladda ner rapporten