SPF Seniorerna om oppositionens förslag som rör seniorers ekonomi

Oppositionspartierna M, KD, L och SD har presenterat förslag som rör seniorers plånböcker. "Det är positivt att alla pensionärer omfattas och åtgärder föreslås inom systemet, men förslagen minskar respektavståndet och mer långsiktiga besked på vad man vill med pensionssystemet saknas", säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

  • – Det är missvisande att kalla endera förslag för pensionsreform, när det handlar om kortsiktiga åtgärder som mestadels rör grundskydd och skatter, men som inte berör grundproblemen i pensionssystemet och den inkomstrelaterade pensionen, säger Eva Eriksson.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna om oppositionens nya förslag:

"SPF Seniorerna anser att oppositionspartiernas förslag är positiva i den mening att alla pensionärer väntas nås av dem och får en förstärkning av sin ekonomi. Därtill medför förslagen att principerna i pensionssystemet inte förstörs. På dessa två punkter skiljer sig förslagen från regeringens. Men även oppositionens förslag skulle innebära en försvagning av respektavståndet, om än en mindre sådan än med ett garantitillägg.

Det är dock av vikt att understryka att det är missvisande gentemot väljarna att kalla endera förslag för pensionsreform, när det handlar om kortsiktiga åtgärder som mestadels rör grundskydd och skatter, men som inte berör grundproblemen i pensionssystemet och den inkomstrelaterade pensionen.

Det är förståeligt att det under ett valår kommer mer kortsiktiga förslag som rör äldres ekonomi, men det skadar legitimiteten för systemet och pensionspolitiken när det inte lönar sig att arbeta ihop sin pension. I detta sammanhang måste partierna återkomma inför valet med vad de vill långsiktigt med pensionssystemet. SPF Seniorerna anser att det är avgörande att partierna tar sitt ansvar och genomför en grundlig översyn av pensionssystemet."