Pensionssystemet behöver renoveras – inte raseras

SPF Seniorerna välkomnar högre inkomst för en av tre seniorer genom de förslag som idag presenterats. Men det är allvarligt att respektavståndet raseras, politiken har inte klarat av att vårda systemet. Vi vill se breda förstärkningar av pensionerna som når alla pensionärer, en total översyn av systemet och en ärlig pensionsdebatt.

  • Eva Eriksson

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar:

- De nya förslag kring seniorers ekonomi som idag aviserats innebär att principerna i systemet i högre grad består, jämfört med det tidigare förslaget på garantitillägg. Ungefär en av tre seniorer berörs av förslaget och vi välkomnar den högre inkomst som skulle bli resultatet.

- Men förslagen gör det klart mindre lönsamt att arbeta ihop sin pension, vilket är mycket skadligt för systemets legitimitet och för väljarnas tilltro till politiken. Vem vill betala till en försäkring som man inte får något ut av? Pensionssystemet behöver renoveras – inte raseras.

- Dessvärre fortsätter partierna att blunda för de grundläggande bristerna i pensionssystemet, det är ett svek mot dagens och framtidens pensionärer att man inte har klarat av att vårda och utveckla systemet. Det som behövs är istället breda förstärkningar av pensionerna som når alla pensionärer och en total översyn av systemet.

- Politiken måste upphöra med sitt lappande-och-lagande, med att kalla förslagen för pensionsreformer och därmed med försöken att vilseleda väljarna. Det behövs istället en ärlig pensionsdebatt, alla partier måste berätta vilket pensionssystem de vill ha samt om de är nöjda med de pensioner systemet ger idag eller inte.

Följ nyhetsrapporteringen i vår medlemstidning Senioren