Eva Eriksson i Expressen: Skadligt för systemets legitimitet

Förbundsordförande i Expressen om förslagen som rör pensionärers ekonomi, hon välkomnar att de ungefär en av tre seniorer som berörs skulle få en högre inkomst, men förslagen gör det klart mindre lönsamt att arbeta ihop sin pension, vilket är skadligt för systemets legitimitet och för väljarnas tilltro till politiken.

  • Bild: Expressen

Det nya förslag som kom från S, V, MP och C måndagen den 13 juni innebar bland annat en höjning av garantipension med 1 000 kronor före skatt, medan det tidigare förslaget, garantitillägget, har fått kritik för att frångå livsinkomstprincipen och för att minska respektavståndet.

Eva Eriksson, ordförande i SPF Seniorerna, kommenterar det nya förslaget:
– Det innebär att principerna i systemet i högre grad består. Ungefär en av tre seniorer berörs av förslaget och vi välkomnar den högre inkomst som skulle bli resultatet.

– Men förslagen gör det klart mindre lönsamt att arbeta ihop sin pension, vilket är mycket skadligt för systemets legitimitet och för väljarnas tilltro till politiken. Vem vill betala till en försäkring som man inte får något ut av? Pensionssystemet behöver renoveras – inte raseras.

Artikeln finns i nuläget enbart i Expressens trycka upplaga den 14 juni.

I vår medlemstidning Senioren kan du läsa de senaste nyheterna som rör seniorers ekonomi