SPF Seniorerna i Expressen om jobben där ett långt arbetsliv inte betalar sig

Skillnaden mellan att ha jobbat länge och ett grundskydd krymper. SPF Seniorerna har tagit fram siffror som visar att två tredjedelar av dagens och framtidens pensionärer inte får ut så mycket extra av att arbeta ett helt yrkesliv.

  • – Det måste vara skillnad mellan att ha arbetat och att inte ha arbetat när man går i pension. Hela legitimiteten i pensionssystemet bygger på det säger Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna.

När höjningen av garantipensionen träder i kraft i början av hösten kommer dagens garantipensionsmottagare få 1 000 kronor mer innan skatt, förutsatt att de bott i Sverige i 40 år. Dessutom kommer ytterligare 300 000 pensionärer få rätt till en viss del garantipension.

– Det är många som berörs av höjningen, och vi vet att många av de pensionärerna lever på små marginaler. På kort sikt är det positivt för de som berörs av beslutet som kommer i augusti-september, men vi ser det inte som en bra lösning på lång sikt. I ganska många vanliga yrken med lite lägre lön försvinner respektavståndet, eller blir marginellt på ett par hundra kronor säger Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna, till Expressen.

För att arbete ska göra skillnad för pensionen måste man i dag ha en lön på 40 000 kronor eller mer. Det har knappt en tredjedel av alla löntagare. Enligt beräkningar från SPF Seniorerna får en 75-årig undersköterska som arbetat hela sitt liv 16 367 kronor i pensionsinkomst efter skatt varje månad. I dagsläget är det 1 747 kronor högre än pensionärer med fullt grundskydd. I och med höjningen av garantipensionen minskar respektavståndet med 1 000 kronor, och den pensionerade undersköterskan får nu endast 747 kronor mer än de som inte arbetat – trots ett 40-årigt arbetsliv.

För butikssäljare är respektavståndet negativt! En 75-årig person som jobbat som butikssäljare i 40 år får i dag 13 695 kronor efter skatt – 925 kronor mindre än de som inte arbetat. I höst utökas den negativa skillnaden till 1925 kronor.

– Vi hör från många medlemmar som efter ett långt arbetsliv vill känna värdighet, att man gjort rätt för sig. Att man får en bra pension och kan gå i pension med stolthet, utan att behöva en massa statliga stöd. Det är klart att det finns människor som av olika anledningar inte har arbetat och som behöver en trygg inkomstnivå. Problemet är att den som har jobbat får lika mycket. Det har vi påpekat för politikerna – det måste vara skillnad mellan att ha arbetat och att inte ha arbetat när man går i pension. Hela legitimiteten i pensionssystemet bygger på det, konstaterar Anna Eriksson.

Klicka här för att se tabell som visar respektavståndet för 10 vanliga yrken

Klicka här för att öppna Expressens artikel
(Artikeln kan endast läsas i sin helhet av prenumeranter)