Positivt steg av Shekarabi, visar också varför en total översyn av pensionssystemet behövs

Bra med förstärkt bostadstillägg för de med låga pensioner. Men pensionssystemets grundläggande brister består, alltför många seniorer har för svaga pensioner. Återkommande småjusteringar - som dagens - i olika delar av systemet visar med all tydlighet att hela pensionssystemet måste genomgå en total översyn.

  • Eva Eriksson

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar dagens besked från socialförsäkringeminister Ardalan Shekarabi (S): 

- Det är välkommet att regeringen förstärker bostadstillägget, det når de närmare 15 procent av pensionärerna som har bostadstillägg. Vi vet att bostadskostnaderna för många av de berörda seniorerna ökat snabbare än pensioner och bostadstillägg. Det är därför positivt med en höjning av bostadskostnadstaket för de med höga hyror och en generell förstärkning av konsumtionsdelen i bostadstillägget.

- Under många år har politiken blundat för den bristande kopplingen mellan kringliggande trygghetssystem och pensionssystemet. Detta har bidragit till att människor tar ut pension tidigare än de borde, i dagsläget bör en 65-åring arbeta till runt 68 års ålder för att mildra att vi lever allt längre. Så långt upp i ålder som pensionssystemet kräver att man ska arbeta måste man kunna försörja sig. Ett steg i rätt riktning kan vara en trygghetspension. 

- Samtidigt vet vi att det finns många pensionärer som har en svag pension men som antingen inte nås av dagens besked eller som ändå inte får sina inkomster att räcka. Det lönar sig alldeles för dåligt att ha arbetat ihop sin pension idag, åt detta görs mycket lite med dagens förslag. Regeringen tvingas återkommande in och göra kortsiktiga justeringar i olika delar av systemet där det brister, detta lappande-och-lagande inte i längden. Det visar med all tydlighet att hela pensionssystemet måste genomgå en total översyn där man vänder på alla stenar.

Läs mer om förslagen på regeringens webbsida