Sysselsättningen bland 65-74-åringarna fortsätter att öka trots pandemin

Tidningen Dagens Nyheter lyfter SPF Seniorernas rapport ”Seniorer som jobbar” som visar att 230.000 seniorer i åldrarna 65 - 74 år kommer att arbeta 2025 om trenden håller i sig. Det är oerhört viktigt att pensionssystemet kopplas till de övriga reglerna på arbetsmarknaden säger Eva Eriksson.

  • LAS-ålder borde till exempel vara högre än riktåldern säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

En orsak till ökningen är enligt SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson den höga efterfrågan på sjukvårdspersonal, men det finns annat som också spelar in.
– Många som arbetat i servicesektorn och inom industrin behöver komplettera den låga pensionen med andra inkomster. Det är också många seniorer som är piggare och har bättre hälsa än tidigare generationer även om det också finns de som haft väldigt slitsamma yrken och inte orkar fortsätta arbeta, säger hon.

Klicka här för att läsa artikeln i DN

Publicerades: 08 mars 2021 Uppdaterades: 08 mars 2021