Nominera till kontantpriset!

SPF Seniorerna kämpar för rätten att använda kontanter och är därför medlem i Kontantupproret. Vi inrättar nu Kontantpriset, tack vare en privat donation. Vilken butik, restaurang, förening eller annat företag främjar kontanter på ett bra sätt?

Lämna din nominering till martin.engman@spfseniorerna.se senast den 30 november. Ange namn och ort på den nominerade!

Bakgrund:

Kontantupproret tycker att det är viktigt att kontanter finns kvar som betalmedel vid sidan av alternativa lösningar. Kontantupproret anser att frågan om kontantförsörjningen ska behandlas i en demokratisk process och inte överlåtas åt det privata banksystemet att besluta om. Kontantupproret anser också att en offentlig aktör ska stå som garant för att kontanter ska vara tillgängliga i hela landet.

Bakom initiativet står Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson, som tidigare varit Sveriges rikspolischef och landshövding i Östergötland. Kontantupproret är ett löst sammansatt nätverk av intresseorganisationer, politiker och intressenter. Stöttar Kontantupproret gör bland annat SPF Seniorerna, PRO, Hela Sverige Ska Leva, Sveriges Hembygdsförbund, Sveriges Konsumenter, Torg och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening och Småföretagarnas riksförbund.

Publicerades: 13 november 2020 Uppdaterades: 13 november 2020