Valenkät

Uppdaterades: 25 april 2019

Under början av sommaren ställde SPF Seniorerna nio frågor inför valet till riksdagens partier. Frågorna handlar om ekonomi, bostäder och vård och omsorg. Här kan du som medlem ta del av hur partierna svarar på frågor som är viktiga för oss seniorer. Frågor och svar läggs upp löpande.

Nu under valets sista veckor granskar vi den enkät om seniorfrågor som riksdagspartierna besvarat under början av sommaren. Det är totalt nio frågor som rör bl a pensioner, skatter, investeringsstöd för seniorbostäder, psykisk ohälsa och bristen på platser på särskilda boenden. Här i vänsterspalten kan du som medlem ta del av partiernas svar på respektive fråga och resonemang samt vår bedömning av svaren, med förhoppningen att vi är många som sätter oss in i vad partierna vill och inte vill inför valen den 9 september.

Bedömningsgrunderna är som följer:

Publicerades: 09 juli 2018 Uppdaterades: 25 april 2019