SPF Seniorerna uppmanar: Kryssa en senior!

Uppdaterades: 14 maj 2019

Mer än var fjärde väljare i Sverige, 2 miljoner människor, har fyllt 65 år. Men det avspeglas inte bland Sveriges folkvalda i Europaparlamentet. Vid förra valet 2014 hade bara 7,5 procent av partiernas kandidater fyllt 65 år och bara 3 av de 20 som valdes in.

Riksdagspartierna missgynnar seniora kandidater

Inför valet 2018 träffade SPF Seniorerna riksdagspartiernas partisekreterare och medverkade i kongresser och stämmor för att påminna om den erfarenhet och kompetens som seniorer kan tillföra samhället och politiken. Det gav tyvärr skral utdelning på valsedlarna, särskilt till riksdagen och Europaparlamentet.

Inför vårens val har bara 8,5 procent av partiernas kandidater fyllt 65 (genomsnittet för samtliga 36 partier som ställer upp). Fyra av de nio partier som senast blev invalda att representera Sverige har inte en enda kandidat som har fyllt 65 år (C, FI, S och SD). Det parti som är minst dåligt är Liberalerna vars valsedel har 12 procent kandidater som har passerat 65 år. 

Seniorer behövs i folkvalda församlingar

Seniorers frågor hamnar ofta i skymundan i allmänna val. Inte minst får äldrepolitik för lite uppmärksamhet i förhållande till den stora andel som äldre utgör av befolkningen och väljarna. Även om unga givetvis kan driva äldrepolitik (och äldre ungdomspolitik) skulle fler seniorer i politiken bidra till att lyfta äldrefrågorna högre upp på dagordningen.

Skälen till en mer rättvis representation är flera:

  • Seniorer har unika erfarenheter och kompetens som behövs i politiken.
  • Seniorer har både vilja till samhällsengagemang och förmåga att delta i samhällsdebatten. Vi lever längre, är allt friskare och förväntas delta i arbetslivet längre upp i åldrarna.
  • Med fler seniorer i beslutande församlingar skulle vi säkra ett rättmätigt intresse och engagemang för frågor som rör livsvillkoren för den växande gruppen seniorer. Vi står inför stora utmaningar när det gäller seniorers ekonomi, vård, omsorg samt boende. 

Hur kryssar man en senior?

Partier som anmält sina kandidater i förväg har en färdig namnvalsedel med en lista på kandidater där man kryssar för den man vill rösta på. För partier utan namnvalsedel kan man själv skriva ett namn direkt på valsedeln. Det är att föredra att redan ha bestämt vilken senior kandidat man ska välja innan man röstar, då det bara är några partier som inkluderar kandidaternas ålder direkt på valsedlarna.

På Valmyndighetens webbplats hittar du alla valsedlar. Om information om ålder på kandidaterna saknas på valsedeln – hör med partiet vilka kandidater som är seniorer.
> Klicka här för att hitta alla valsedlar

Om tillräckligt många kryssar en kandidat är det den som väljs in i parlamentet. Annars kommer partiernas egenbestämda ordning på kandidaterna att gälla. Seniorer placeras ofta långt ner på partiernas listor och har därför liten eller ingen chans att bli valda om man inte aktivt kryssar för deras namn. Genom att kryssa en senior kan du hjälpa till att öka seniorers representation i politiken!

> Lyssna på avsnitt 27 av Seniorpodden om EU och valet till Europaparlamentet

> Här hittar du mer material om EU valet

Publicerades: 22 augusti 2018 Uppdaterades: 14 maj 2019