Manualer, lathundar och utbildningsmaterial

Här finns manualer, lathundar och utbildningsmaterial till medlemsregistret (MiRiaM) och nya hemsidorna (EPiServer). Sidorna uppdateras löpande.

Manualerna är uppdelade på de olika modulerna enligt nedan

1. Manualer för hantering av medlemsregister (MiRiaM):

     Följande dokument är en förteckning på manualer för uppdatering av
     medlemsregistret. I dokumentet finns länkar till
     resp manual

     Manualer och stödjande dokument för medlemsregistret (2022-02-01)

     Extra utbildningsmaterial (2022-07-22)

2. Manualer för webbpublicering (EPiServer):

     Följande dokument är en översikt på manualer för uppdatering av
     hemsidan. I dokumentet finns länkar till resp. manual.

Nya redaktörshandboken för webbpublicering (2021-04-16)

Manualer för webbpublicering (2022-01-24)

Inspirationshandbok för webbredaktörer (2019-08-21)

3. Manualer för Event-funktionen:

Manualer som har en identitet som börjar på EVXX är omarbetade, medan de med annat namn är äldre och ska uppdateras

     3.1. Inloggning / navigering / skapa Event i MiRiaM

     3.2. Redigera Eventtillfälle / hantering av anmälningar

4. SPF Seniorernas Facebookskola

Facebook är ett socialt nätverk på internet där användare kan skapa en personlig profil, lägga till vänner och mycket mer. Företag och organisationer kan även skapa egna Facebook-sidor och kommunicera med sina målgrupper, dela information m.m.

Klicka här för att ladda ner vår Facebookskola

5. Manualer för Zoom

Guiden instruerar hur du kopplar upp dig till en kurs som genomförs i verktyget Zoom.

    5.1. Zoom Snabbguide

    5.2 Webinar (deltagare)

    5.3 Meetings (deltagare)

    5.4 Starta ett möte