SPF Seniorerna i Almedalen

Uppdaterades: 22 januari 2019

I år kommer SPF Seniorerna på nytt delta i Almedalsveckan för att sprida information och bilda opinion i våra kärnfrågor och inte minst för att nätverka och underhålla relationer med politiker, beslutsfattare, opinionsbildare och journalister. Efter förra årets succé kommer SPF Seniorerna för andra året i rad arrangera Äldreforum, ett nav för det äldrepolitiska samtalet i Almedalen. Äldreforum genomförs tillsammans med PRO, SKPF Pensionärerna och News55. Inom ramen för Äldreforum arrangerar SPF Seniorerna två egna seminarier, medverkar i en rad aktiviteter som arrangeras av andra, samt deltar i andra evenemang.

Äldreforum och Tillgänglighetsarenan

Inom ramen för Äldreforum hålls seminarier, möten och diskussioner om äldrepolitik under veckan. Äldreforum ger ut en särskild tidning om programmet i forumet.

Förbundet kommer som tidigare ha ett tält på plats, vilket bemannas av medlemmar från Gotland och Mellansverige. Förbundsordförande Eva Eriksson och andra av våra företrädare och sakkunniga kommer att finnas på plats för att medverka, delta och närvara på aktiviteter för att lyfta och bevaka våra valfrågor: en trygg ekonomi, tryggt boende och trygg vård och omsorg.

Dessutom samarrangerar SPF Seniorerna för tredje året i rad även Tillgänglighetsarenan tillsammans med DHR, Parasport Sverige, Hissförbundet och Scandic Hotels. På Tillgänglighetsarenan kommer angelägna frågor om behovet av tillgängliga bostäder och allmänna platser att lyftas.

Vill du ha med SPF Seniorerna i din aktivitet under Almedalsveckan? Kontakta Martin Engman, samhällspolitisk chef: 072–250 06 15.

Publicerades: 23 maj 2018 Uppdaterades: 22 januari 2019