DN Debatt: Ge kvinnor över 75 möjlighet att överleva bröstcancer

Nu måste Socialstyrelsen våga besluta att även kvinnor som passerat 75-årsstrecket ska kallas till screening. Det skriver SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson på DN Debatt tillsammans med företrädare för flera kvinno- och seniororganisationer.

  • Åldersdiskrimineringen i de nationella screeningprogrammen måste upphöra! Det menar SPF Seniorerna som bland annat har skrivit en rapport i frågan.

"I dag hittas var fjärde bröstcancer hos en kvinna som är över 75 år. Ändå kallas de inte till mammografi. Äldre kvinnors tumörer – när de väl hittas – är större, och fler dör." Så inleds debattartikeln som undertecknats av företrädare för Bröstcancerförbundet, 1,6 & 2,6 miljonerklubben, PRO, FQ Forum och Fredrika Bremer-förbundet.

Skribenterna belyser att alltför många dör i onödan. Tidig upptäckt är viktig för att överleva bröstcancer. I åldersgruppen 70–74 år diagnosticeras 74 procent av bröstcancerfallen genom screening. Eftersom screeningen slutar vid 74 års ålder försvinner möjligheten till tidig upptäckt därefter.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln

Klicka här för att skriva under Bröstcancerförbundets upprop för äldre kvinnors rätt till mammografi

Klicka här för att läsa eller ladda ner vår rapport om åldersdiskriminering i de nationella screeningprogrammen