Slutreplik: Socialstyrelsens argument baseras på en föråldrad studie

I Socialstyrelsens svar på vårt debattinlägg skriver de att nyttan med screening mot bröstcancer måste vägas mot riskerna. Bröstcancerförbundet och SPF Seniorerna m.fl. bemöter deras argument i en slutreplik på DN Debatt.

  • Budskapet i slutrepliken är att det är oetiskt att utesluta äldre från bröstcancerscreening.

I sin replik skriver Socialstyrelsen att det är viktigt att använda resurserna på ett effektivt och etiskt sätt. De menar att screeningprogram både är resurskrävande och leder till etiska överväganden. 
Klicka här för att läsa Socialstyrelsens replik (publicerad 27 juni)

Men är det verkligen etiskt försvarbart att INTE ge de som har störst risk att utveckla bröstcancer rätten till tidig upptäckt när vi vet att bröstcancerdödligheten nära halveras bland de som deltar? Socialstyrelsens argument att exkludera äldre kvinnor baseras på en föråldrad studie.

Klipp från slutrepliken:
"Vi frågar oss om det kan anses rimligt att behålla en åldersgräns enbart för att en studie som påbörjades 1977 råkade inkludera kvinnor upp till 74 år. Medellivslängden för kvinnor var då 78 år, jämfört med dagens 85 år. Och är det god etik att år efter år konstatera att evidens saknas, men att varken efterfråga ny evidens eller att ta initiativ till att analysera befintliga data?"
 
Klicka här för att läsa hela slutrepliken (publicerad 3 juli) 

Slutrepliken på DN Debatt är undertecknad av SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson tillsammans med:
Alexandra Charles von Hofsten, 1,6 & 2,6 miljonerklubben
Susanne Dieroff Hay, Bröstcancerförbundet
Åsa Lindestam, PRO Pensionärernas riksorganisation
Jessica Smaaland, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder
Camilla Wagner, Fredrika Bremer-förbundet

- - - - - - 

Klicka här för att läsa debattartikeln (publicerad 20 juni)

Klicka här för att skriva under Bröstcancerförbundets upprop för äldre kvinnors rätt till mammografi

Klicka här för att läsa eller ladda ner vår rapport om åldersdiskriminering i de nationella screeningprogrammen