Våra viktiga frågor

Uppdaterades: 21 december 2018

SPF Seniorerna driver en rad frågor som är aktuella i samhällsdebatten med syftet att synliggöra och väcka engagemang kring de problemställningar som berör våra medlemmar allra mest.

Valfrihet

Vi seniorer ska ses som individer, inte som ett kollektiv. Vi är alla unika, med egen vilja och egna önskemål. Vi vill kunna påverka innehållet i omsorgen, ha inflytande när kommunen utformar nya bostäder och välja bort en hemtjänst vi inte är nöjda med. Vård och omsorg ska utgå ifrån varje äldre människas enskilda behov och trygghet. Kvalitet och innehåll ska stå i centrum, inte vem som utför vården och omsorgen.

  • Stärk äldres självbestämmande – ålder hindrar inte människor från att ha en egen vilja
  • Omsorgen ska utgå ifrån de som den är till för – oss äldre
  • Låt de seniorer som vill få jobba så länge de önskar

Seniorernas ekonomi

Sedan 2007 har ett snittpensionärshushåll betalat cirka 100 000 kronor mer i skatt än motsvarande löntagarhushåll, trots att vi har lägre inkomster. Dessutom har bromsen i pensionssystemet sänkt pensionerna tre gånger sedan år 2010. Både den högre skatten och bristerna i pensionssystemet har gjort att pensionärerna har tappat i köpkraft de senaste åren – denna utveckling måste vändas.

  • Utvärdera pensionssystemet – vi ska kunna leva på pensionen och ha en trygg privatekonomi
  • Avskaffa pensionärsskatten – efter ett liv i arbete ska vi inte beskattas högre

Bostäder

Ett bra boende kan underlätta livet för oss äldre, förutsatt att bostaden är ändamålsenlig, att där finns service i närområdet och att den inte kostar för mycket. Ett hem till vilket vi längtar, där vi vet att goda vänner kan besöka oss, i ett bostadsområde där vi trivs. Hittar vi ett sådant boende flyttar vi direkt – problemet är att sådana boenden är mycket sällsynta. Vi tror att nycklar till ökad rörlighet på bostadsmarknaden bland annat finns här:

  • Sänk flyttskatterna, bygg tillgängligt – men framförallt: bygg!
  • Förstärk det statliga investeringsstödet – seniorer efterfrågar olika sorters bostäder
Publicerades: 22 september 2015 Uppdaterades: 21 december 2018