Våra viktiga frågor

Uppdaterades: 25 maj 2020

SPF Seniorerna jobbar för att Sverige ska ha bästa tänkbara äldrepolitik. Vi driver våra kärnfrågor mot riksdagens utskott, de politiska partierna och olika statliga myndigheter. Vi är remissinstans för regeringens förslag som rör äldre i samhället. Vi syns också i media och skapar opinion i de frågor vi driver.

  • Vi seniorer ska ses som individer, inte som ett kollektiv. Foto: Getty Images

I SPF Seniorernas arbete är inflytande, valfrihet och livskvalitet tre viktiga ledord. De frågor vi framförallt fokuserar på är seniorers ekonomi, bostäder och vård och omsorg. 

Seniorers ekonomi

Pensionssystemet ska vara hållbart och ge ekonomisk trygghet på äldre dagar – men för många är det inte så idag. Det är orimligt att pensionerna i Sverige är låga och halkar efter inkomst- och kostnadsutvecklingen i övrigt. Hela pensionssystemet måste ses över.

Klicka här för att läsa mer 

Bostäder

Att bo bra blir allt viktigare med åren. Med fler och fler seniorer, med skilda önskningar och olika förutsättningar krävs ett rejält omtag av hur och vad som byggs. För att seniorer ska kunna flytta behöver flyttskatterna sänkas och boståder byggas tillgängligt – men framförallt: bygg mer!

Klicka här för att läsa mer

Vård och omsorg på egna villkor

I takt med åldern ökar behovet av vård och omsorg. Insatser från hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten ska utgå från seniorens egna behov och villkor.

Klicka här för att läsa mer

Publicerades: 22 september 2015 Uppdaterades: 25 maj 2020