SPF Seniorerna är på plats i Almedalen 25-28 juni

Årets upplaga av Almedalsveckan har ett nytt upplägg. Alla partier delar nu dag med ett annat parti utspridda under fyra dagar. SPF Seniorerna är på plats för att bilda opinion för våra budskap och idéer samt för att knyta kontakter.

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson medverkar dagligen i flera evenemang.

Hittills har drygt 2000 evenemang anmälts till det officiella programmet. SPF Seniorerna arrangerar ett seminarium och ett middagssamtal, samt deltar i flera paneler, rundabordssamtal och bilaterala möten. Nedan kan du se de evenemang som är öppna för allmänheten där SPF Seniorerna medverkar: 

TISDAG 25 JUNI

När får Sverige ett nationellt vaccinationsprogram för äldre?
Tid: 13.00–14.15
Arrangör: GSK
Plats: Casa Kruttornet, Strandgatan 42, 621 55 Visby,
 
Vaccin spelar en viktig roll för att förbättra människors hälsa och vaccinationer kan som en preventiv insats minska belastningen på hälso- och sjukvården. Att människors hälsa förbättras genom vaccinationer kan bidra till att stärka det civila försvaret och samhällets motståndskraft. 
Klicka här för att läsa mer 


Kloka kliniska val – gör inte det som inte ska göras
Tid: 13.30–14.15
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal B22"

En betydande andel av sjukvårdens åtgärder saknar patientnytta. Vi måste fasa ut onödig och skadlig vård för ökad kvalitet och för att frigöra resurser. Detta kan inte läkarkåren göra ensamma utan det krävs samverkan med alla andra aktörer i vården för att få genomslag i denna viktiga fråga.
Klicka här för att läsa mer 

ONSDAG 26 JUNI

Rörlighet på bostadsmarknaden – hinder och möjligheter för äldre att byta boende
Tid: 8.30–9.45
Arrangör: OBOS, SPF Seniorerna
Plats: Klockgränd 4, 

Att äldre ”sitter fast i sina stora villor och lägenheter” framhålls ofta som ett hinder för att få i gång rörligheten på bostadsmarknaden. Vilka hinder och möjligheter ser de själva? Och vad kan politiken och bostadsvecklare göra för att få fler att ta steget mot ett nytt boende?
Klicka här för att läsa mer
Klicka här för att anmäla dig

Apotekens outnyttjade potential – hur kan apoteken bidra mer?
Tid: 8.30–9.30
Arrangör: Apoteket, Apotek Hjärtat
Plats: Donnersgatan 1, Kårhuset Rindi, "Stora salen"

Vården står inför utmaningar när demografi, möjligheter att vårda allt fler tillstånd och människors förväntningar och behov förändras. Vilken roll har apoteken i en effektiv vårdkedja där medborgares behov av vård tillgodoses? Hur ser det ut i andra länder, och vad kan Sverige lära?
Klicka här för att läsa mer

Fulsälj – större än bedrägerier. Hur får vi stopp på det?
Tid: 10.00–10.45
Arrangör: Sveriges Konsumenter. Arvsfondsprojektet KonsumentRÄTT
Plats: Kinbergs plats 8, "Visby Arbetareförening" 

Fula affärsmetoder, som att stressa äldre kunder till dyra prenumerationer på kosttillskott och andra abonnemangsfällor, drabbar fler konsumenter än bankbedrägerierna. Konsekvenserna blir stora för den enskilde konsumenten. Vad kan vi göra för att stoppa detta?
Klicka här för att läsa mer 

Hur ska den kriminella ekonomin strypas och bedrägerier stoppas?
Tid: 13.00–13.45
Arrangör: Länsförsäkringar
Plats: Strandvägen, H553, "Intill Kruttornets parkering" 

En central del i arbetet med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten är att motverka och försvåra dess livsnerv - den kriminella ekonomin.
Klicka här för att läsa mer 

Vilken är omsorgens viktigaste fråga? Kom och gör din röst hörd
Tid: 14.00–16.00
Arrangör: Omsorgsforum
Plats: Omsorgsforums innergård, S:t Hansgatan 27

Omsorgsforum är ett nytt initiativ med ambitionen att etablera en konstruktiv mötesplats för omsorgsfrågor i bredare bemärkelse. Syftet är att samla aktörer som på olika sätt, påverkar eller påverkas av omsorgssektorn, för att öka kunskapen och föra omsorgsfrågorna högre upp på dagordningen.
Klicka här för att läsa mer 

Hur ska en ny lag för kontanterna se ut?
Tid: 15.00–15.45
Arrangör: Kontantupproret
Plats: Strandvägen, H521, "Opinionstältet" 

Kontanterna har kommit till en kritiskt låg nivå i Sverige. Sent omsider har politiken vaknat och vill nu lagstifta om rätten att använda kontanter. Hur bör en sådan lag se ut?
Klicka här för att läsa mer 

Hur ska vi ta itu med ensamhet bland äldre - och vem är ansvarig för det?
Tid: 17.00–17.40
Arrangör: Tænketanken Mandag Morgen, Nordisk Ministerråd, Civilsamhällesarenan
Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, "Hörsalen" 

Ensamhet är en betydande utmaning i alla nordiska och baltiska länder bland äldre. Ensamhet kan vara förödande för livskvaliteten och direkt livsfarligt för dem som lider av det. Hur ska vi ta itu ensamhet bland äldre och vem är ansvarig för det?
Klicka här för att läsa mer 

TORSDAG 27 JUNI

IT-säkerhet för alla? Årsrika som målgrupp drabbas alltmer systematiskt av telefonbedrägerier
Tid: 10.30–11.30
Arrangör: Rättighetscentrum Dalarna, Sensus Svealand, Klara Färdiga IT - Arvsfondsprojektet, Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Plats: Västra Kyrkogatan 2, S:ta Maria domkyrka, "Stora Salen (St: Nicolai)" 

Kriminella nätverk organiserar i allt större omfattning telefonbedrägerier mot framförallt årsrika personer som målgrupp. I det här Panelsamtalet vill vi kunna få ett svar på frågan från våra deltagare: Vad behöver göras åt problemet med bedrägerierna – vem tar ansvaret att förändra situationen?
Klicka här för att läsa mer 

Varför satsar inte fler kommuner på trygghetsboenden?
Tid: 13.00–13.20
Arrangör: Stenvalvet
Plats: Business Arena, Supper, Strandgatan 9

Andelen äldre i befolkningen ökar stort de kommande åren. Att det i många kommuner kommer att saknas platser inom äldrevården är väl känt. Likaså att kommuner redan idag har svårt att rekrytera personal till omsorgen.
Klicka här för att läsa mer 

Bedrägerierna - vad kan vi lära av varandra?
Tid: 13:30–14:15
Arrangör: Skandia 
Plats: Strandgatan 27, trädgården, "Skandias trädgård"
 
Att bedrägerierna ökat kraftigt är det svårt att ha missat. I samhällsdebatten idag höjs krav på att bankerna ska ta ett större ansvar för att motverka brottsligheten. Hur ser branchens aktörer på samhällsutmaningen och vad kan vi lära av varandra?
Klicka här för att läsa mer 

Nationell ögonstrategi – hur stärker vi patient och ögonsjukvård?
Tid: 15.00–15.45
Arrangör: FOKUS Patient, Nätverket AMD, Ögonfonden, Roche AB
Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, "Hjärtat i Almedalen" 

Hur säkerställs god livskvalitet för personer med synnedsättning? Har ögonsjukvården kapacitet att ta emot alla patienter, också med en ökande åldrad befolkning? Vilka resurser krävs för en patientsäker och hållbar ögonsjukvård? 
Klicka här för att läsa mer