När får vi ett nationellt vaccinationsprogram för äldre?

SPF Seniorerna deltog i debatten under dagens seminarium i Almedalen som handlade om hur regeringen bör agera för att få på plats ett nationellt vaccinationsprogram för äldre.

  • – Jag förstår inte att man inte kan förstå att ett vaccinationsprogram för äldre kommer att löna sig i längden, sade SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Vaccination av äldre i Sverige är ineffektiv och ostrukturerad, trots behov och en hög vaccinationsvilja. Flera utredningar och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten visar på nyttan. Men till skillnad från andra europeiska länder, saknar Sverige fortfarande ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Vad kan Sverige lära av andra europeiska länder avseende vaccination för äldre? Vilken roll ska vaccinationsarbetet spela i arbetet med att bygga ett starkt civilt försvar och beredskap? Hur bör regeringen agera för att få på plats ett nationellt vaccinationsprogram för äldre? Det var frågor som diskuterades under dagens seminarium i Almedalen med titeln: När får vi ett nationellt vaccinationsprogram för äldre?.

– Vi vet vilken nytta vaccinationsprogrammet för barn har för folkhälsa, samhällsekonomi och för sjukvårdens belastning. Samtidigt vet vi att äldre blir mer känsliga med åldern och har svagare immunförsvar. Virus ökar risken för sjukdomar som astma, kol, hjärt/kärlsjukdomar och cancer. Vacciner mot olika virussjukdomar kan därför göra mycket nytta i sammanhanget och spara mycket pengar. Vi har mer kunskap idag och nu finns goda argument för ett vaccinationsprogram för äldre. Det sade Niklas Arnberg, professor Umeå universitet, under seminariet. 

– Vaccinationer är på väg att bli en klassfråga, vi har därför sedan 2015 jobbat med detta. Vi har fått höra att det inte finns evidens, men det finns heller ingen motevidens. Jämlik vård blir det inte vare sig mellan regioner eller mellan seniorer, särskilt när flera vaccinationer är kostsamma och pensionerna inte räcker till för många. Man kan inte lägga allt på regionerna utan staten måste ta större ansvar och det bör göras i höstens statsbudget för 2025. Det är klart att det är bättre och billigare att förebygga än att ta upp vårdresurser, sade SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Eva lyfte också frågan om hur man kan ge äldre massor av läkemedel som det inte finns evidens för, när man samtidigt pratar om att det behövs mer evidens när det gäller vaccinationer? 

Klicka här för att läsa eller ladda ner rapporten "Dags för nationellt vaccinationsprogram för äldre"

Seminariet arrangerades av GSK med deltagare från riksdagspartier, seniororganisationer och pandemifonden:
Malin Danielsson, Riksdagsledamot, (L)
MIkael Dahlqvist, Riksdagsledamot, (S)
Christofer Bergenblock, Riksdagsledamot, (C)
Eva Eriksson, Förbundsordförande, SFP Seniorerna
Marie Näslund, Samhällspolitisk chef, Pensionärernas riksförbund
Niklas Arnberg, Professor, ordförande, Pandemifonden
Mona Olin, Riksdagsledamot, (SD)
Jennie Forsblom, Region Gävleborg, (KD)
Carl-Johan Schiller, Region Stockholm, (KD)
Thomas Ragnarsson, Riksdagsledamot, (M)
Anders Åkesson, Moderator, Rud Pederse