Bra att vetenskap och beprövad erfarenhet ska styra äldreomsorgen

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson välkomnar att socialtjänstens verksamhet, inklusive äldreomsorg, ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Nu måste kommunerna ställa om så att äldreomsorgens kvalitet verkligen stärks.

  • – Äntligen ska socialtjänstens verksamhet, inklusive äldreomsorg, bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

I dag presenterade regeringen sin lagrådsremiss om en ny socialtjänstlag. SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar:

– Äntligen ska socialtjänstens verksamhet, inklusive äldreomsorg, bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. SPF Seniorerna har drivit detta krav sedan flera år. Kravet gäller sedan länge för hälso- och sjukvårdens verksamhet och är efterlängtat för alla seniorer som är beroende av hemtjänst och särskilda boenden. Den nya bestämmelsen ger rättsliga förutsättningar för en äldreomsorg av hög kvalitet. Över tid har äldreomsorgen blivit en verksamhet som är alltmer komplex och beroende av kompetens.

– Jag välkomnar också att fler insatser ska kunna sättas in utan individuell behovsprövning. I dag krävs ansökan om insatser, vilken av många seniorer uppfattas som besvärande och ibland kränkande. Dessutom öppnar det för olika bedömningar beroende på vilken kommun som gör bedömningen. Äldreomsorgen ska var likvärdig och inte beroende av var man råkar bo eller vem man är.

– För att den nya socialtjänstlagen verkligen ska bli ett paradigmskifte i äldreomsorgen måste nu kommunerna ställa om och leva upp till de nya kraven. Vi ser fram emot att äldreomsorgen ska arbeta mer förebyggande, mer kunskapsbaserat och med tydligare rutiner – så att äldres självbestämmande och kvaliteten i omsorgen förstärks.

Se regeringens pressträff i efterhand här