SPF Seniorerna i Expressen om att arbete till riktåldern inte kommer att räcka

SPF Seniorernas nya beräkningar visar att 60- och 70-talister kommer att behöva jobba längre än till sin riktålder för att nå en rimlig pension. I tabellerna nedan kan man se hur många års arbete som krävs.

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson önskar mer ärlighet och mindre dimridåer från politiken när det gäller pensionerna.

Enligt SPF Seniorernas beräkningar kommer den som arbetar upp till sin riktålder 67 år att få strax över 50 procent av slutlönen i allmän pension.
– Här önskar jag mer ärlighet och mindre dimridåer från politiken. Det är uppenbart att arbete till riktåldern kommer att ge en pension på samma ganska svaga nivå som den genomsnittliga allmänna pensionen för dagens pensionärer – på halva ens slutlön. Istället måste man arbeta två år längre än sin riktålder för att nå en rimlig pension, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson, till Expressen.

Våra räkneexempel nedan visar att 60-talister med riktålder 67, behöver arbeta till cirka 69 års ålder för att nå 60 procent av slutlönen i allmän pension. Inklusive tjänstepension kommer en normalinkomsttagare att nå upp till drygt 70 procent av slutlönen.

Född 1960 – Pension vid olika pensionsåldrar för tre vanliga yrken:
(riktålder 67 år)

Född 1970 – Pension vid olika pensionsåldrar för tre vanliga yrken:
(riktålder 68 år)

Klicka här för att öppna Expressens artikel
(artikeln kan endast läsas i sin helhet av tidningens prenumeranter)