Se vårt webbsända seminarium om aktuella sakfrågor som rör vården och omsorgen om äldre

Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, och förbundsordförande Eva Eriksson samtalar om äldreomsorgen i Sverige och svarar på frågor från våra medlemmar.

Samtalet handlar bland annat om vad som har gått snett inom äldreomsorgen, styrningen av denna och hur bristerna kan åtgärdas. Eva och Gösta berättar om hur vi seniorer kan vara med och påverka hur kommunerna arbetar via pensionärsråden.

Gösta pratar om kompetensutveckling och tipsar om arbetssätt som visat sig effektiva både när det gäller att uppnå bästa behandling men också kostnadsmässigt. Problemen inom hemtjänsten tas upp och hur man ska komma bort från minutsystem och göra om organisationen så att det inte behöver cirkulera så stort antal personer hemma hos mottagare av hemtjänst.

Slutligen tas frågan om livsglädje upp, hur viktigt det är att få uppleva saker, att få göra saker och att känna sig behövd. Och hur kommer det sig att olika generationer i Sverige är så dåliga på att mötas?

Klicka här för att se seminariet

Publicerades: 27 oktober 2020 Uppdaterades: 27 oktober 2020