Möte med SKR om resurstillskott och långsiktig planering

Samtalet med SKR (Sveriges kommuner och regioner) handlade om hur kommunerna nu ska hantera de extra tillskott man fått från staten för äldreomsorgen men också de mer långsiktiga frågorna.

  • Förutom Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, var även Kristina Tallberg, ordförande PRO, med på mötet. Från SKR deltog Greger Bengtsson, Informationsansvarig och Emma Henriksson, handläggare.

– Det är viktigt att pensionärsråden är delaktiga i användandet av pengarna till äldreomsorgen, kommunerna måste använda sig av de kommunala pensionärsråden och hitta modeller för att bedriva en bra omsorg. Jag tog även upp att kommunerna måste se över sina strukturer och hur de bedriver äldreomsorg. Det oroar mig att trenden går mot färre platser på boenden och en mer omfattande hemtjänst. Det krävs en långsiktig planering och ställningstagande vad äldreomsorgen ska innefatta, och inte bara pengar, sa Eva Eriksson.

Publicerades: 12 oktober 2020 Uppdaterades: 12 oktober 2020