Oacceptabelt med dessa allvarliga och systematiska brister i äldreomsorgen

I dag redovisade IVO (Inspektionen för vård och omsorg) sin nationella granskning av regionernas arbete på särskilda boenden för äldre under våren. Mycket allvarliga och systematiska brister konstateras i alla regioner.

  • – Det här smärtar mig djupt. Detta får inte hända igen, säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Bland annat har boende inte getts en individuell medicinskt bedömning och kollektiva beslut om behandlingsbegränsningar har tillämpats. Inspektionen slår fast att lägsta nivån i särskilda boenden måste höjas. Myndigheten menar att huvudregeln på särskilda boende ska vara att man får en medicinsk bedömning av den högsta medicinska kompetensen, det vill säga av en läkare.

Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna:

"IVO:s granskning bekräftar tidigare vittnesmål och indikationer som vi har uppmärksammat under året. Det är oacceptabelt att en femtedel av de boende inte fått en individuell medicinsk bedömning och färre än en tiondel fått en fysisk bedömning. Det är dessutom diskriminerande och ett hot mot hälsa och säkerhet att utsättas för gruppbedömning, bara för att man råkar bo på en viss adress eller ha en viss ålder.

Det är bra att IVO nu riktar tydlig kritik mot äldresjukvården och primärvården. Regionerna måste göra kraftiga förändringar både i närtid och långsiktigt, för att leva upp till sitt ansvar för äldresjukvården. Arbetet måste ske i nära samarbete med kommunerna. Vi ser fram emot att ta del av den återrapportering som regionerna nu åläggs. Samtidigt bör understrykas att staten har ett övergripande ansvar för vården och omsorgen om äldre. I alla delar krävs förändringar på sikt.
På särskilda boenden bor de allra sköraste och sjukaste äldre. De har rätt till en god och jämlik vård. IVO:s granskning visar att alla äldre inte fick det under vårens pandemi, och det smärtar mig djupt. Detta får inte hända igen!"

Skriv under SPF Seniorernas upprop för äldreomsorgen här

Klicka här för att läsa mer om IVO:s beslut

Klicka här för att läsa tidningen Seniorens artikel

Publicerades: 24 november 2020 Uppdaterades: 24 november 2020