Information från förbundet om coronaviruset

SPF Seniorerna rekommenderar alla att noga följa de rekommendationer som kommer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Observera att rekommendationerna ändras då smittläget förändras.

Förbundet avråder från att ta fram egna rekommendationer och regler. Vid tveksamheter uppmanar vi att ta kontakt med ert regionala smittskydd för samråd kring hur träffar och andra aktiviteter genomförs. Då smittspridningen kan se olika ut i olika delar av landet är det mycket viktigt att ta hänsyn till vad de regionala smittskyddsläkarna säger.

Fortfarande gäller:

  • Stanna hemma om du känner symptom
  • Håll avstånd till andra om du INTE är vaccinerad
  • Undvik trängsel och bidra inte till trängsel
  • Tvätta händerna

Klicka här för att läsa vilka lokala allmänna råd som är aktuella just nu

Klicka här för att läsa om de uppdaterade rekommendationerna från 29 september 2021

Frågor och svar om Coronaviruset

Både Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden har samlat mycket information om Coronaviruset på sina respektive hemsidor. Där finns även många tips på vad du kan göra för att skydda dig själv och andra från smitta.

Till Folkhälsomyndighetens sida

Till 1177 Vårdguidens hemsida

Om du känner dig sjuk ska du kontakta i första hand 1177 för information om när och var du ska söka vård.

Du kan ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om corona. Det är ett nationellt informationsnummer där du kan ställa frågor.