Valberedning

Uppdaterades: 26 mars 2018

Valberedningens ledamöter

Birgitta Borgström

Sammankallande

Anders Karlberg

Birger Redmo

Solveig Hornbeck

Mayli Allert

Publicerades: 24 januari 2017 Uppdaterades: 26 mars 2018