Valberedning

Uppdaterades: 26 mars 2018

Valberedningens ledamöter

Birgitta Jonsson

Sammankallande

Anders Karlberg

Birgitta Borgström

Karl-Ivar Borg

Mayli Allert

Publicerades: 24 januari 2017 Uppdaterades: 26 mars 2018