När kommer vaccinationspass

Seniorer vill ha svar

Ålderism av värsta slag är att låta ovaccinerade vårda sköra äldre i deras hem (hemtjänst) och på boenden. Detta kan få dödliga konsekvenser. Undfallenhet och konflikträdsla finns med i bilden. Alla skall behandlas lika, oavsett vaccinerad eller ej! Det anses att personalens integritet sätts åt sidan om man skulle kräva någon form av vaccinationsintyg alternativ låta vaccinera dem.

Hur kan regering och Sveriges kommuner och regioner SKR låta bli att agera?
Det enda rätta är att sätta ner foten och ta rätt beslut d v s att alla får ett vaccinationspass. Detta gäller både redan anställda och de som söker arbete. Allt ansvar kan inte läggas på arbetsgivare. Dessa måste få stöd av myndigheter.

Vi seniorer accepterar inte den ojämlikhet som nu råder och kräver ett beslut att äldreomsorgspersonal ska vara vaccinerade.

I skrivande stund nås vi av informationen att ovaccinerade vårdanställda i regionen omplaceras. När följer kommunen efter och agerar på liknande sätt?

Birgitta Borg ordf SPF Draken, Kungsholmen