Kritisera och kontrollera vård- och omsorgssektorn

SPF-krav: Kritisera och kontrollera vård- och omsorgssektorn

Vi tvingas nu noggrant kontrollera vad som händer inom vård- och omsorgsområdet!

Regeringens Coronakommission ger förhållanden inom området svidande kritik för hanteringen under pandemin. Vi som sysslat länge med dessa frågor kan se att frågorna är desamma som vi påpekat även före pandemin.

Nu måste vi bevaka att de förändringar som bör ske i samhället, inom vård och omsorg, verkligen gör det. Det är lätt för myndigheter att falla tillbaka i gamla fotspår, trots man lovat förändringar.

Detta är superviktigt! Vi får också se till att hela samhällets syn på äldre förändras.

Vissa delar av omsorgen har på många håll förbättrats men bör ständigt kontrolleras. Extra skyddsutrustning för all personal skall finnas, personalen ska erbjudas fast anställning, språk-, hygien- och övrig kunskapshöjande utbildning bör ske kontinuerligt!! Personalen ska ha en trygg arbetsmiljö ochen bra ledning. De ska också ha möjligheter att avancera inom sitt yrke.

Dessutom ska vi verka för en lagändring så att läkare kan anställas av kommuner. Alternativt att staten tar ansvar för äldreomsorgen.

I 2014 års verksamhetsplan för SPF Seniorernas förbund fanns krav på att avskaffa landstingen, numera regionerna, och ge staten ansvaret för vården. Detta togs bort 2017 då en ny utredning om regionplanering tillsattes, den tredje i ordningen, där ett mindre antal regioner planerades men desto större. Det accepterades inte och gick i graven som alla de andra utredningarna. Till slut fick vi den regionindelning vi har idag.

På samma sätt som generationen före oss krattade manegen bör vi kratta för nya kommande seniorer. Vi kan inte fortsätta att låta förhållanden som inte är bra för oss seniorer drunkna i utredningar. Vi måste påpeka brister och kontrollera att de åtgärdas. Vi måste ständigt kräva att beslutsfattare ölyssnar på oss.

Text: Birgitta Borg och Birgitta Thulin,
SPFSeniorerna Draken Kungsholmen