Nya och gamla Drakenredaktören

Nya Drakenredaktören presenterar sig och Gamla Drakenredaktören tackar för sig