Ordföranden har ordet

Uppdaterades: 22 april 2020
  • Ordförande Birgitta Borg
  • Ordförande Birgitta Borg

Förvånade – och nöjda medlemmar!

Det är verkligen inspirerande att arbeta med föreningen Draken. Styrelsens ledamöter är engagerade i sina uppdrag, vi har livliga diskussioner, nya idéer växer fram. Medlemsantalet ökar, något som inte alla organisationer kan glädjas åt. Många av våra medlemmar är både förvånade och nöjda över mångfalden i våra aktiviteter.

- Detta inspirerar oss fortsätta utveckla vårt arbete, till exempel mot ensamheten som drabbar många seniorer. Inspirationen falnar dock när den ständigt återkommande frågan om lokalbrist tas upp med kyrkans folk, tjänstemän eller politiker inom stadsdelsnämnden samt i Stadshuset. Svaren är ofta "Nej, de lokalerna hyr vi inte ut" eller "Nej, vi behöver själva alla lokaler". Värst är när de negligerar oss helt och inte ens ger svar på vår förfrågan. Men vi ger oss inte! Ett par styrelseledamöter har nu fått i uppdrag att hitta samarbetspartner i frågan. Det är lättare om vi är många som agerar!

- Vårt årsmöte är nu avklarat. Där godkändes styrelsens arbete av revisorerna och av mötet. Två nya ledamöter valdes in: Cristina Santos (adjungerad till styrelsen under 2019) och Björn Sundström, med en gedigen erfarenhet av våra viktigaste frågor i bagaget. Valberedningen föreslog årsmötet en utökning av styrelsen till 11 ledamöter inklusive ordföranden, vilket godkändes. Undertecknad omvaldes för ytterligare ett år till ordförande.

- Information från förbundet inkluderade nya program för seniorers boende samt ett gediget arbete att ta fram nya stadgar för SPF Seniorerna. Dessa arbeten skall först godtas av Kongressen. Ordföranden redovisade Vad förbundet gör med pengarna och vad vi får för årsmedlemsavgiften på 280 kronor: Två tidningar (Draken 4 gånger/år och Senioren 9 gånger/år) och så alla aktiviteter. Se vår verksamhetsberättelse.

- Jag skrev denna spalt i början av mars, innan vi blev varse allvaret med Corona!
Läs här om de åtgärder vi har vidtagit inom Draken för att förhindra spridning av viruset bland oss seniorer – vad det resulterar i och vad vi bör tänka på.

- En åtgärd som vi tvingats göra är tyvärr att ställa in våra aktiviteter, t ex en planerad träff med nya medlemmar. I år har vi redan fått över 60 nya medlemmar.
Vi brukar inbjuda dessa till en informationskväll med vin och ost tillsammans med styrelsen och några aktivitetsansvariga. Men, så fort situationen förbättras kommer inbjudan till er!

Slutligen: Ge inte upp inte hoppet om en skön sommar. Så småningom avtonar denna gräsliga pandemi!

Birgitta Borg

 

 

Publicerades: 15 november 2017 Uppdaterades: 22 april 2020