Ordföranden har ordet

Uppdaterades: 08 januari 2019

- Julhelgerna är avklarade och nu ser vi fram emot ljusare tider och det nya året  2019 med nya utmaningar och kanske en regering!!

- 19/11 fick undertecknad äntligen en ny höft inopererad efter lång tid med svåra smärtor och starka mediciner. Nu ser jag fram emot bättre tider utan smärtstillande medel och utan kryckor!

- Äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdsfrågor är de områden vi inom seniororgani-sationer bör hålla stenkoll på. Ekonomi och bostäder för äldre också, men den tid man är som svagast, vid sjukdom och i livets slutskede skall omsorgen om den behövande fungera perfekt, - ett absolut krav. Så är inte alltid fallet idag! En förkämpe för detta är forskaren och professorn Gunnar Akner. Han konstaterar att vården leds av politiker, administratörer och ekonomer, med olämpligt utformade journalsystem, ständiga nedskärningar, omorganisationer och allt kortare vårdtider då patienter skrivs ut i alltför instabilt skede.

- Regionernas (fd landstingen) förmåga att ta till sig vetenskap är mycket liten och intresset minimalt, d v s man lyssnar inte till dem som sitter inne med kunskapen.

- Vården ska ju bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet men idag vårdas äldre med flera sjukdomar enligt stuprörsmodellen och flyttas ständigt mellan olika system.

- Akner hävdar att äldrevården bör organiseras från ett öppenvårdsperspektiv där patienten knyts till en ansvarig läkare med hjälp av ett team av läkare från andra vårdkategorier. Då slipper man ständiga byten av personal och vårdställen. F ö har Gunnar Akner mycket bra idéer om vårdutveckling där de som har kunskap om vården och omsorgen kommer till tals. Hans idéer sammanfaller även med SPF Seniorernas krav att varje person skall ha en ansvarig läkare.

- Observera att Drakens medlemmar kan ta med gäst till våra aktiviteter, i mån av plats. Vi vill ju visa hur trevligt vi har det och på så vis få fler medlemmar.

Vårt årsmöte med sedvanliga förhandlingar samt kaffe med god semla går av stapeln 28 februari kl 13 på Parmätargatan nr 3, snett nedanför Kungsholms kyrka. Se kallelse på sid 11.

- Välkomna till ett nytt år med Draken på Kungsholmen

Birgitta Borg

 

 

Publicerades: 15 november 2017 Uppdaterades: 08 januari 2019