Information om äldreomsorgen

Reportage från Information om äldreomsorgen i Bolinderssalen 29 maj

En vacker dag i maj gav stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen och Essingeöarna oss en möjlighet att få mycket och bra information om äldreomsorgen i vår stadsdel. Under tre timmar fick vi träffa ansvariga och höra om allt från boende till hur man skyddar sig för brott.

Arvid Vikman, ordförande i stadsdelsnämnden, hälsade välkommen. Han betonade vikten av att aktuella frågor i stadsdelen behandlas nära dem som bor där.

Boenden
"Att bo kvar hemma är en rättighet, att flytta ska vara en möjlighet" – en riktig tanke, som kräver att det finns bra service för den som vill bo hemma och bra boenden, när man vill flytta. Är man 65+ finns olika former av boenden: Läs mer här

Hemtjänst
Stadsdelen har idag ca 50 utförare av hemtjänst som man kan välja mellan. Kvalitet har varit en viktig del vid upphandling. All hemtjänst biståndsbedöms. När det gäller den personliga omsorgen får man idag en s k ramtid. Sedan gör man själv upp med personalen vad man vill ha gjort.

Baltzar
Kungsholmens träffpunkt för äldre. Ligger i Serafens äldreboende, Bolinders plan 1, buss 54 till Bolinders plan, buss 3 och 50 till Stadshuset.

Ett mycket trevligt program presenterades.
- Här finns de som varje dag bemannar trygghetsringningen. Hit ringer man till en telefonsvarare som lyssnas av. Har man inte hört av sig så ringer teamet upp en anhörig för att kolla att allt är bra.
- Här finns en syn- och hörselinstruktör som kan komma hem och hjälpa till med att bedöma vilka hjälpmedel som behövs och även instruera hur dessa används.
- Till sist har vaktmästaren, som kan komma hem till dig och hjälpa till med enklare saker, sin bas på Baltzar.

Vill du ha Baltzars nyhetsbrev?
Maila asa.bergkvist@stockholm.se.

Polisen
Berättade om en del fällor äldre kan trilla i, när illasinnade personer är i farten. De rådde oss att ha stel dörrspärr eller låskåpa. Och att inte öppna dörren för främlingar. Vi ska akta oss för "falska" barnbarn som ringer och behöver pengar. Bär gärna plånboken i en innerficka och var försiktig vid bankomaten.

Tack för en trevlig och informativ dag!

Birgitta Thulin