Äldres liv och hälsa

Ingmar Skoog som sommarpratare  Foto Sveriges Radio 2021

Sommarprat lyfte viktiga äldrefrågor

Vi äldre får ovanligt stor medial uppmärksamhet i sommar. Först och främst är det väl experten på seniorhälsa, Ingmar Skoog, 67, som har lyfts till skyarna för sitt Sommarprogram den 2 augusti. Det handlade mycket om hur ”ålderismen” ställde sig i vägen för pandemibekämpningen bland de gamla. (Se not sist i artikeln.)

En som reagerade positivt (och kanske lite överraskat?) var DN:s kritiker Birgitta Rubin. Hon menar att ”… Skoog vet vad han pratar om, efter decenniers forskning om äldres liv och hälsa. Välmenande ålderism är hans beteckning på fördomar och okunskap om vår tids äldre. Skoog har också myntat det ofta citerade 70 är det nya 50. Är det något jag tar med mig från detta Sommarprogram så är det att den magiska 70-gränsen inte på något sätt längre är lika med ättestupan. Gång på gång återkommer Skoog till att Sveriges äldre befolkning aldrig tidigare i historien har varit mer aktiv och frisk, både fysiskt och psykiskt – och ja, även mer sexuellt tillfredsställda. Han går så långt som att 70 är det nya 20’”.

Ja, det var ett starkt Sommar-program men vi som följer Skoog på hans stående sida i tidningen Senioren är inte överraskade. I nättidningen Bulletin (ja, den som det käbblades så mycket om när den startade) skriver Nima Sanandaji insiktsfullt i en krönika:

Det finns mycket riktigt samhällsproblem kopplade till åldrande. Till exempel att en oroväckande hög, och växande andel av företagarna i norra Sverige snart kommer att gå i pension. I framför allt de glesbefolkade delarna av Sverige flyttar dystert nog många unga samtidigt som pensionärerna blir fler. 

Att fler blir äldre bör dock applåderas. Vi blir nämligen inte bara allt äldre, utan i takt med att hälsan förbättras adderar vi fler friska år till våra liv. /---/

För 15 år sen kunde de kvinnor och män som hade fyllt 65 år se fram emot 11 ytterligare friska levnadsår. Enligt senaste data kan män som fyllt 65 år nu se fram emot 16 fler friska levnadsår, medan siffran för kvinnor är nästan 17. /---/

Aftonbladets Lena Mellin uppmärksammar (13 juli) oss äldre i vår egenskap av valboskap under rubriken: 65-plussarna kan bli en maktfaktor i nästa val”.

Hon skriver: Omkring en femtedel av väljarna, 2,3 miljoner personer, har passerat 65-årsstrecket. Det är alltså en mäktig påtryckargrupp – om de är eniga.

Pensionärerna reste sig som en vägg i protest mot att skatten på pensionsinkomster blev högre än på arbetsinkomster. Detta sedan regeringen Reinfeldt infört det så kallade jobbskatteavdraget på löneinkomster. Nu är det, trots det underfinansierade pensionssystemet, svårt att se att det finns en fråga som förenar de grå pantrarna.

65-plussarna har chansen att bli en maktfaktor i valet nästa år. Men för att ta den måste de enas kring en, angelägen och lättfattlig fråga. Till exempel pensionens storlek i förhållande till slutlönen.

Text: Bengt Magnusson

Not: Här är länken där du hittar Ingmar Skogs Sommarprogram: https://sverigesradio.se/avsnitt/ingmar-skoog-sommarprat-2021.