Boro - Nödens konst

Boro – Nödens konst

I slutet av september besökte 30 medlemmar från Draken Östasiatiska museet där vi fick en guidad visning av Boro-utställningen. Trasiga, utslitna, lappade och omsorgsfullt lagade textilier berättar om konsten att med knappa resurser överleva på en utsatt plats.

 

I norra Japan är vintrarna kalla och befolkningen har historiskt varit fattig. Här utvecklades ett särpräglat kvinnligt hantverk där ingenting fick gå till spillo. Allt lagades, förstärktes och omarbetades under generationer. Boro-föremålen har länge haft ett lågt anseende i Japan, men under 2000-talet har intresset för Boro ökat. Textilierna har inspirerat kreatörer inom mode, design och textilkonst långt utanför Japans gränser. I utställningen visas för första gången i Europa ett urval från världens största samling av Boro-textilier från Amuse Museum i New York.

Text och foto: Inger Larsson