Husläkare

Att få träffa samma husläkare vid nästa besök – går det för sig?

I Coronatider ställs allt som handlar om sjukvård på huvudet. Epidemin kräver oerhörda resurser av samhället och av enskilda – inte minst oss äldre, som ju utgör en särskild riskgrupp.

- Men när läget nån gång har återgått till det normala kommer ett särskilt problem att finnas kvar. Det handlar om att kontinuerligt och i möjligaste mån få träffa samma doktor när vi konsulterar våra vårdcentraler.

- Ett brev till redaktionen för Draken lyfter frågan. Så här skrev signaturen JON:
"Husläkaren är en ny läkare nästan varje gång jag besöker vårdcentralen. Det blir en hastig koll av min journal, Hur mår du-frågor, lite blodtryck och så till slut Pröva på det här".

- Redaktionen tog kontakt med JON och fick reda på lite bakgrund:
– Jag och min hustru har anlitat en och samma husläkarmottagning i mer än tio år. Vi är lite över 80 år nu och mår bra med bra vård och med stöd av mediciner. Våra erfarenheter av husläkarmottagningen har varit ganska bra, bortsett från en sak: att nya läkare ständigt dykt upp på mottagningen under senare år.

– Vilken husläkarmottagning ska man då vända sig till om man vill ha en fast läkare? Man kanske inte accepterar att träffa en ny, oengagerad läkare vid varje besök?
Draken avser att återkomma med en belysning av husläkarsituationen på Kungsholmen i nästa nummer, dvs i början av hösten.

Här några exempel på frågor som vi vill belysa:
• finns det möjligheter att få träffa samma husläkare över längre tid?
• finns det en särskild mottagning för de som är över 80?
• finns det geriatrisk specialkompetens eller endast allmänmedicin?
• finns möjlighet till besök samma dag eller dagen efter vid akuta besvär?
• finns möjlighet till genomgång av medicinering?

Du, som vill bidra till att belysa och diskutera de här viktiga frågorna: hör av dig till Drakens redaktion!

Bengt Magnusson, 072 – 330 73 13, bengtmagnusson.skribengt@gmail.com, ser fram mot ditt bidrag!

Bengt Magnusson, redaktör för Draken