Aktivitetsansvariga

Ann-Marie Hultqvist

Akvarellmålning, Boule, Tjejlunk

Sten-Luther Eriksson

Bordtennis

Börje Järvall

Boule

Kerstin Levisohn

Bowling, Friskvårdsansvarig

Lil Danielsson

Bridge

Kerstin Jernow

Essingebridge

Birgitta Jonsson

Kontakt och postmottagare

Agnetha Sjöholm

Luncher

Gerd Elmfeldt

Luncher

Karl-Ivar Borg

PUB-träffar

Bengt Magnusson

Redaktör för Draken

Lars Roxtorp

Resor, gubblunk

Gudrun Huss

Stavgång

Birgitta Borg

Sociala frågor

Solveig Larsson

Teaterombud

Birgitta Althén

Webbredaktör

Maj Hammarberg

Zumba Dans