Drakens årsmöte 2020

Årets årsmöte ägde rum 26 februari i församlingssalen på Parmmätargatan.
Lars Riddervik var mötesordförande och mötet gick raskt och proffsigt. Styrelsen be-viljades ansvarsfrihet och valberedningens förslag till styrelse antogs direkt.

- Birgitta Borg omvaldes som ordförande och Cristina Santos och Björn Sundström valdes som nya styrelseledamöter.

- Draken fick nu en ovanligt stor styrelse om elva medlemmar. Men det krävs mycket arbete för att hålla alla våra verksamheter igång, så styrelsen är mycket glada att bli flera. Ingen kommer att vara sysslolös, jag lovar!

- Lars Roxtorp valdes av årsmötet till hedersmedlem. Lasse har suttit i styrelsen och har i många år varit mycket engagerad i föreningen. Numera ägnar han sig framför allt åt Drakens resor och att leda Gubblunken.

- Birgitta Jonsson avgick efter 15 år som redaktör för Draken och avtackades av
Birgitta Borg med blommor och present.

(Vår nya Drakenredaktör Bengt Magnusson presenterades i förra numret av Draken.)

- Efter årsmötet åt vi semlor och den nya styrelsen konstituerade sig. Ett nytt arbetsår har börjat!

Birgitta Jonsson