Vår man i SPR och KPR

Anders Lidbeck - vår man i SPR och KPR

Vår man i SPR och KPR
Vad döljer sig bakom bokstäverna?

SPR och KPR, det är förkortningarna för stadsdelarnas respektive kommunens (dvs stadens) pensionärsråd, två begrepp som är relativt okända begrepp för många i SPF:s medlemskrets. Vår lokalförening, SPF Seniorerna Draken Kungsholmen, har en och samme representant i vardera, vid namn Anders Lidbeck.

Anders är ordförande i SPR Kungsholmen och ledamot i KPR. I SPF har Draken ytterligare två ledamöter och två ersättare. I övrigt har PRO representanter och, vad gäller KPR, SKPF ("Kommunalpensionärerna") proportionellt i förhållande till organisationernas medlemsantal inom respektive stadsdel och Stockholms stad. (SKPF finns ej inom Kungsholmens stadsdel.)

Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden med uppgift att ge de äldre medinflytande och insyn i de allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden inom stadsdelsområdet.

Ledamöter och ersättare nomineras av lokala organisationer som har öppet medlemskap för alla pensionärer, dvs SPF och PRO enligt ovan. Det lokala pensionärsrådet utses av stadsdelsnämnden och har sammanträde en gång per månad med uppehåll för sommaren.

Frågeställningar som i synnerhet engagerar SPF Draken, säger ordförande Birgitta Borg, är äldreomsorgens alla brister som nu har blivit uppdagade under pandemin.

– Speciellt det som berör de kommunalanställda, anställningsvillkor och kompetenskrav.

– Efter ädelreformen får inte doktorer vara anställda av kommuner, som måste köpa tjänster/konsulttider av regionen! Helt fel!

– Lokaltillgång inom stadsdelen för att vi ska kunna göra det man anser vi ska, att serva de äldre på Kungsholmen.

– Ordentlig mat för äldre. Många svälter p g a slarv med maten!

– Boendeformer för äldre i stadsdelen, d v s att vård-, omsorgs- och serviceboende bör skötas och repareras noggrannare än vad som sker inom Micasa.

– Trygghetsfrågor för äldre inom stadsdelen, inklusive snöröjning och bättre belysning. Övergångsställen med för snabb ljusväxling är en specialfråga.

SeniorDraken bestämde träff på Fridhemsplan med Anders Lidbeck (han bor alldeles i närheten) för att få lite kläm på vem vår SPR/KPR-representant är.

Så, vem är Anders?

– Jo, jag såg dagens ljus påskdagen 1943 på Pro Patria i kvarteret Guldfasanen vid Thorildsplan, berättar Anders, växte upp på Gärdet vid Tessinparken och ett antal andra adresser, alla inom Stockholms stad. Bodde som längst i Bromma där våra döttrar växte upp och återvände till Kungsholmen VM-bronsåret 1994.

– Så nu har jag bott på denna pärla bland de centralaste Mälaröarna i 27 år.

– Under arbetslivet har jag varit verksam på Electrolux som inköpare och intern organisationskonsult, därefter på nuvarande Nordea och dess tidigare skepnader som säljare av bank- och datatjänster, internt IT- och organisationsarbete samt de sista 25 åren med HR/personalfrågor.

– Under hela mitt vuxna liv har jag vid sidan av arbetet engagerat mig i ideella uppdrag i föreningslivet som idrottsledare, olika styrelseuppdrag bl a i Sankt Lukas och Jourhavande medmänniska. Så när min fru och jag satt hemma och läste tidningen Draken fanns där en annons, där SPF S:t Göran sökte representanter till pensionärsrådet på Kungsholmen. Min fru sa då: "Detta vore väl något för dig". Jag ringde Birgitta Borg, vi träffades på Café Fix (ett av Stockholms äldsta fik) och en månad senare var jag ledamot i SPR Kungsholmen.

Faktaruta
SPR = Stadsdelsnämndens pensionärsråd,10 ledamöter, 5 ordinarie och ersättare. KPR = Kommunstyrelsens pensionärsråd,18 ledamöter, 9 ordinarie och 9 ersättare.
De nominerade ledamöterna utses sedan av respektive stadsdelsnämnd och Stockholms kommunstyrelse. Rådens uppgifter är att vara rådgivande i frågor som berör de äldres levnadsförhållanden inom respektive stadsdel och Stockholms stad. Råden ska ges möjlighet till samråd, överläggningar genom ömsesidig information i arbetsgrupper, styrelser och nämnder. KPR är inte överordnat SPR men de ska informera varandra om sina verksamheter.

I KPR är AL ordinarie ledamot samt är sammankallande i rådet för gruppen som arbetar med Hemtjänst. Dessutom ingår han i gruppen som arbetar med Biståndsbedömning.