Rapport från årsmötet

Äntligen fick vi genomföra vårt ordentligt försenade årsmöte fysiskt, inte digitalt tack och lov!! Alla hade hörsammat vårt krav att anmäla önskan om deltagande, på grund av kyrkans restriktion om max 50 deltagare för lokalen på Parmätarg 3.

Genast infann sig en hög och glad stämning och undertecknad fick använda lärartonen för att bli hörd och önska välkommen. Jätteroligt!! Vi intog genast kaffe och istället för den vanliga semlan blev det en smörgås.

Till mötets ordförande valdes Nini Engstrand och till sekreterare Eva Söderbärj.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes och allt godkändes av mötet, även styrelsen fick ansvarsfrihet för sitt arbete. 

Thorvald Ehn, vår eminente kassör, redogjorde för vår budget inför det kommande året och även detta godtogs. 

Under mötets gång tog vår redaktör, Bengt Magnusson, en del foton!

Ett väl genomfört årsmöte avslutades med ett ” vi ses snart igen”.

Birgitta Borg, ordförande SPF Draken