Föreläsning om demenssjukdomar

Uppdaterades: 22 november 2018
  • Maria Norström
  • Tamara Ayvazyan
  • Birgitta Söderkvist
  • Maria Norström
  • Tamara Ayvazyan
  • Birgitta Söderkvist

SPF Seniorerna Draken har en mycket aktiv hälsogrupp. 24 oktober inbjöd de till en välbesökt och uppskattad föreläsning om demenssjukdomar på Stockholms Sjukhem.

Vad är demens?
Maria Norström, överläkare, verksam vid bl a Brommageriatriken berättade om olika demenssjukdomar. Demens är ett samlingsnamn på olika symptom som beror på sjukdom, alkoholmissbruk eller skada i hjärnan. Dit hör t ex Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, Parkinson med demens och Lewykroppsdemens. Gemensamt är att symptomen ofta börjar med glömska för att sedan utvecklas gradvis. Sjukdomsförloppet brukar delas in i tre faser: mild, medelsvår och svår demens.

Diagnos och vård
Ju tidigare man får en diagnos desto bättre. Det kan vara besvärligt eftersom symptomen är smygande. Om man börjar oroa sig vänder man sig i första hand till primärvården d v s sin vårdcentral. Här görs en basal demensutredning. Om det behövs remitteras man sedan till en minnesmottagning för en mer ingående undersökning. Beroende på typ av demensdiagnos kan olika behandlingar och mediciner sättas in. Husläkaren ansvarar sedan för återbesök och vård. Återbesök ska ske varje år (eller tidigare om det behövs). För mer information se www.demenscentrum.se.

Livet med en diagnos
Vid vissa av sjukdomarna kan läkemedel och vitamintillskott lindra och förlopp kan fördröjas. Det är även viktigt att se till den fysiska hälsan. Högt blodtryck, höga kolesterolvärden o d bör medicineras. Det är viktigt att både anhöriga och den sjuke får förklaring till symptomen så de kan planera för ett meningsfullt liv. För att förebygga och även leva med en demensdiagnos bör man föra ett fysiskt, socialt och mentalt aktivt liv och äta nyttigt, t ex medelhavskost baserad på frukt, grönt och fisk

Hjälp för både den drabbade och anhöriga
Tamara Ayvazyan, biträdande beställarchef inom äldreomsorgen på Kungsholmen, berättade om vår stadsdels arbete för att bistå demenssjuka och deras anhöriga. Man bör ha kontakt med socialförvaltningen för att se vad man kan få för hjälp. Det kan beroende på diagnos och sjukdomstillstånd vara hemtjänst, dagverksamhet, växelboende eller vård- och omsorgsboende. Det är bra med en tidig kontakt om man sedan behöver bygga på omsorgsinsatserna. Kungsholmen har äldrekuratorer om man behöver prata med någon och kanske hjälp att slussas vidare i vården.

Demens – även de anhörigas sjukdom
Birgitta Söderkvist, anhörigkonsulent, informerade om den hjälp man kan få
som anhörig till en demenssjuk. 75 % av de drabbade sköts av anhöriga.
Det är oerhört viktigt att de får hjälp och stöd för att orka med. Man kan behöva råd, någon att prata med och kanske träffa andra i samma situation. Mer information finns på www.stockholm.se/anhorigstod.

  • Vad gör jag om jag tror att någon person är drabbad och behöver hjälp?Då gör du en orosanmälan på 08-80 65 65 eller aldredirekt.service@stockholm.se.

  • Det är viktigt att vi alla vågar prata om demenssjukdomar och att vi kommer ihåg att det finns både hjälp och stöd att få.

Som avslutning tackade Birgitta Borg för all värdefull information vi fått. Det är en styrka att veta mer!

Birgitta Thulin

Publicerades: 22 november 2018 Uppdaterades: 22 november 2018