1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden – för alla frågor om sjukdomar och sjukvård


Om du blir sjuk eller skadar dig - ring 1177 så får du tala med en sjuksköterska som kan ge råd eller ordna den hjälp du behöver vare sig det är på närakut, sjukhus eller en jourläkare som kommer hem till dig.