Kryssa en senior

Kryssa en senior!

I riksdagen är representationen av seniorer skrämmande låg. Inför valet
2014 var 13,5 % av riksdagskandidaterna seniorer. Trots detta var det bara 9
av 349 riksdagsmän, som var 65 år eller äldre.

SPF Seniorerna Draken vill tillvarata äldres intressen i samhället. Det saknas inte villiga och kunniga kandidater till riksdagen och andra beslutande församlingar, problemet är att seniorer placeras för långt ner på valsedlarna för att bli valda.

En beslutande församling ska naturligtvis spegla hela väljarkåren vad beträffar både bakgrund, kön och ålder! Och seniorers representation är viktig, inte främst för att det krävs äldre personer med kunskap om äldrefrågor. Den som levat 65 år har perspektiv på de flesta viktiga politikområden. Gruppen seniorer bär med sig ett helt livs personliga erfarenheter av utbildning, yrkesverksamhet, politisk delaktighet och samhällsfrågor. Det är ett stort resursslöseri att inte tillvarata deras erfarenhet och kompetens. Kryssa därför seniorer du vill ha valda på valsedlarna i valet nu i september.

Birgitta Thulin