Föreningslivet är hemlöst

Hallå, Stadshuset:
Föreningslivet har inget hem!

Vår stadsdel har ca 68 000 invånare, jämförbart med medelstora svenska städer som Falun eller Kalmar. Vad sådana städer har och Kungsholmen saknar är ett Folkets hus eller Föreningshus för det rika föreningsliv som erbjuds. Och som skulle kunna engagera ännu fler!

Vid planering av nya bostadsområden läggs planer in för p-platser, idrottshallar och gröna ytor, men inte för Kulturhus eller Medborgarhus. 

Naturligtvis uppskattar vi att idrottsrörelsen, en av våra största folkrörelser, får möjligheter att samla inte minst barn och unga. Detta bidrar till god hälsa, bra fritidssysselsättningar och möjligheter till att utveckla förståelse för varandra.

En stad för alla? Stockholms målsättning är att vara en stad för alla! Alla invånare ska ha möjlighet till en rik fritid och bidra aktivt till samhällsutvecklingen. Ett sätt för staden att leva upp till detta är att utnyttja det engagemang som finns i civilsamhället och hos de ideella föreningarna.

Här finns ett utbud för olika åldrar och intressen – men vi saknar en hemvist, och någonstans att samla människor!

Det är ett faktum att 78 procent av Kungsholmens hushåll är ensamhushåll. Det skulle förmodligen vara en samhällsekonomisk vinst och ett sätt att sänka ohälsotalen att ge människor en möjlighet att träffa andra och att växa inom något intresseområde. Den pågående pandemin har påvisat att kontakter med andra människor är oerhört väsentligt för oss alla.

Engagemang och möten
Vi människor behöver engagera oss och möta andra. Staden och stadsdelen behöver oss och det demokratiska samtalet för att utvecklas.

Så nu vill vi, igen, framföra och påminna om behovet av god lokaltillgång för föreningslivet på Kungsholmen. Stadshuset: lyssnar ni?

Birgitta Thulin, vice ordförande
SPF Draken Kungsholmen