SeniorDRAKEN

Uppdaterades: 14 november 2020

SeniorDRAKEN skickas ut till alla våra medlemmar och vänmedlemmar 4 ggr per år - i januari, april, augusti/september och november. 

Ansvarig utgivare: Birgitta Borg, 070-731 71 98

Redaktör:
Bengt Magnusson, 072-330 73 13

Annonser:
Lars Roxtorp, 070-646 91 33
Karl Ivar Borg, 073-954 06 96


Annonser i senaste numret av SeniorDRAKEN:

Cevita Gyn Stockholm

CK:s Resor

ICA KVANTUM

OPTIKBAREN

 

 

 

 

 

Publicerades: 07 december 2016 Uppdaterades: 14 november 2020