SeniorDRAKEN

Uppdaterades: 23 april 2020

SeniorDRAKEN skickas ut till alla våra medlemmar och vänmedlemmar 4 ggr per år - i januari, april, augusti/september och november. 

Ansvarig utgivare: Birgitta Borg, 070-731 71 98

Redaktör:
Birgitta Jonsson, 08-654 39 45

Annonser:
Lars Roxtorp, 070-646 91 33
Karl Ivar Borg, 073-954 06 96


Annonser i senaste numret av SeniorDRAKEN:

Cevita Gyn Stockholm

CK:s Resor

ICA Kvantum

OPTIKBAREN

 

 

 

 

 

Publicerades: 07 december 2016 Uppdaterades: 23 april 2020