Kungsholmens sjukvårdsförening

Känner Du till Kungsholmens sjukvårdsförening? Jag gjorde det inte, när föreningen dök upp som ett tänkbart artikelämne på ett redaktionsmöte för Draken.

  • Lotta och Ylva

Lotta och Ylva ger
vård och omsorger

Nu vet jag mer, tack vare Lotta, Ylva och en utmärkt hemsida på Internet (adressen sist i artikeln). Lotta och Ylva är de två deltidsanställda leg sjuksköterskor/distriktssköterskor som tar emot medlemmarnas behov av provtagningar, omläggningar, vissa injektioner, mm, mm.

Lotta, "verksamhetschef", har varit knuten till mottagningen i ett och ett halvt år, medan Övikfödda Ylva, som är stockholmare sedan fyra år, har varit med på John Ericssonsgatan 13 (Kungsholmsgården) i ett halvår. "Så jag är ganska ny", säger hon.

IVO-registrerad
˗ Vi är en extraresurs, säger Lotta och Ylva när jag frågar dem om hur föreningens verksamhet ska beskrivas i förhållande till vårdcentraler, sjukhus och privatmottagningar i övrigt.

Verksamheten är registrerad vårdgivare hos IVO. (Inspektionen för Vård och Omsorg) enligt lagen om tillsyn över hälso- och sjukvården, samt medlem i arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna (Almega). Därmed omfattas mottagningen av det kollektivavtal som tecknas mellan Vårdföretagarna och Vårdförbundet.

"Kostnadsfritt"
Kungsholmens sjukvårdsförening drivs ideellt utan vinstintresse, läser man på hemsidan.
Föreningens ändamål är "att kostnadsfritt lämna hälso- och sjukvård till behövande bosatta inom stadsdelen Kungsholmen i Stockholm som är medlemmar i föreningen genom av föreningen anställda legitimerade sjuksköterskor".
Medlemmar som endast är verksamma på Kungsholmen är också välkomna till mottagningen.
I dagsläget har föreningen ungefär 350 enskilda medlemmar. Flertalet av dessa är också patienter.

Vi har tid!
˗ Hur är det, frågar jag, har ni plats för ännu fler patienter?
˗ Ja, säger Lotta och Ylva, det har vi. Ännu ser vi ingen bortre gräns för hur många vi kan ta emot här. Glöm inte, att man fortfarande är listad på sin vårdcentral eller hos sin specialistläkare fastän man går hos oss! Och vi skriver inte remisser, t ex.

˗ Som sagt, en extraresurs. Men, vi har tid för våra patienter, det är viktigt att komma ihåg, säger Lotta. Därför är de sista punkterna på listan över vår "repertoar" väsentliga att komma ihåg: Hälsosamtal och samtal kring den farliga ensamheten.

˗ Ett besök för en blodtryckstagning, ögondroppar eller en såromläggning glider lätt över i samtal om patientens livssituation.

Han – men oftast är det en hon – lever själv, kanske som änkeman eller änka, kanske med barn och barnbarn långt borta. Många av vännerna har gått bort. Då frestar den på, ensamheten, och den kommer upp i småpratet kring behandlingen. Det kan lätt fylla den timme som står till förfogande!
(Och, reflekterar intervjuaren, samtalet och det sympatiska lyssnandet kanske har en väl så god kurativ effekt än behandlingen av det man sökte för...)

På Internet hittar du mer info här: http://kungsholmenssjukvardsforening.se/.

Text och foto:
Bengt Magnusson


Historiken tar sin början 1888

Föreningen för sjukvård i fattiga hem stiftades i maj 1888 av Ebba Lind af Hageby. Förebilden av engelsk och kallades där district nursing. Detta slags vård behövdes mer än väl, eftersom sjukhusens platser inte räckte till för medellösa sjuka, som behövde vård under längre tid, men som inte direkt krävde sjukhusvård.
I maj 1893 hölls ett konstituerande möte för föreningen, som numera heter Kungsholmens Sjukvårdsförening.
De behövande fick förutom sjukvård hjälp med hygien och undervisning om hur smitta kunde undvikas. Man kunde också få såpa, mat, kläder och badhusbiljetter.
1893–1898 vårdade föreningen 1 000 personer. Under samma tidsperiod delade föreningen ut 5 120 matportioner och 10 200 liter oskummad mjölk, liksom ägg, saft och på läkarordination även vin och medicin.
1917 talade man för första gången om Molanderska fonden, en stor donation, vars avkastning årligen utdelades till fem sjukvårdsföreningar, bland dem Föreningen för sjukvård hos fattiga inom Kungsholms församling. Fonden, som förvaltades av Handelsbanken, har betytt och betyder alltjämt oerhört mycket för föreningens verksamhet.
Texten (här redigerad) är hämtad ur "Bakgrund och historik" på föreningens hemsida.