Äldreboenden på Kungsholmen

Den som fyllt 65 år och har svårt att bo kvar i sitt hem kan ansöka om att flytta till ett annat boende. Endast vård- och omsorgsboendena har egen personal. I övriga boenden får man söka hemtjänst. För vård- och omsorgsboende och servicehus kan man välja mellan kommunens boenden och sådana som drivs av privata utförare som staden har avtal med. Den som vill kan också söka i andra delar av Stockholm.
För att bo på vård- och omsorgsboenden eller servicehus krävs biståndsbeslut.

- Vård- och omsorgsboenden
  Serafen, Alströmerhemmet, S:t Erik, Marieberg, Stockholms Sjukhem, Solbacken     och Herden

- Servicehus
  Fridhemmet och Pilträdet

- Stiftelser och privata
  Borgargården, Höstsol, Kristinebergsgården, Kungsholmsgården, Fredshällshusen,   S:t Göransgården och Isaac Hirschs minne.

Dessutom finns privata äldreboenden och hyreslägenheter för äldre.

Fastighets- och byggföretag som har boende för äldre på sina program söks direkt hos företaget, t ex Micasa, Seniorgården AB, HSB.

Trygghetsboenden och Seniorbostad 65+ samt förturslägenhet (för den som har mycket starka sociala eller medicinska skäl) söks via bostadsförmedlingen.

Ställ dig i kö hos Bostad Stockholm. Krav att du fyllt 70 år och är folkbokförd i Stockholm.

Obs! att dessa uppgifter kan förändras. Information och aktuella uppgifter kan du få av Äldre Direkt 08-80 65 65