Kungsholmens Pensionärsråd, SPR

Pensionärsrådet är knutet till stadsdelsnämnden där vi kan framföra våra åsikter rörande äldreomsorg och andra äldrefrågor. Även PRO och SPF Seniorerna S:t Erik är med där.

Ledamöter för Draken Kungsholmen

Ordinarie

Birgitta Dangården, v. ordf  070-292 51 73
birgitta@dangarden.com

Anders Lidbeck, 070-537 0884
anders.lidbeck@telia.com

Hélène Sturzenbecker, 070-699 12 48
sturzenbecker@bredband.net

Ersättare

Karl-Ivar Borg, 073-954 06 96
kibbenb@gmail.com

Anna Söderström, 08-656 56 30
anna.soderstrom@privat.utfors.se

 070-699 12 48

sturzenbecker@bredband.net