Skildring av föreningens historia

Uppdaterades: 20 mars 2018

Läs Eva-Britt Widahls skildring av föreningens historia

  • Eva-Britt Widahls medaljer
  • Eva-Britt med vänner i SK Nautilus
  • Eva-Britt Widahls medaljer
  • Eva-Britt med vänner i SK Nautilus

- Jag blev medlem 1991 i SPF S:t Göran Kungsholmen, som föreningen hette då. Först satt jag några år på föreningens kansli i höghuset på Welanders väg, Kvinnohuset. Men kansliet flyttade därifrån, först till Parmmätargatan så till Tegeltraven och till Pilträdet och på alla ställen var jag med. Samtidigt fungerade jag som värdinna och tog emot medlemmarna på månadsmötena på Pilträdet. Det var roligt och så lärde man känna många.

- Från 2001 till 2012 var jag aktiv på olika sätt i föreningen. Jag var med i program-
gruppen alla dessa år. Den hade först en ledare i Bert Ekengren, sedan växlade ledare och ledamöter. Väldigt fint arbete blev det med Gun-Eva Weider.

- Här kan jag ta på mig äran av att vara den som föreslog och ordnade den första jullunchen på Tranebergsstugan. Det var 2004. Dit har vi sedan återkommit på både jul- och vårluncher. Innan dess ordnade jag julluncher på Hartwickska huset 2001 och Parmis 2002.

- Valberedare har jag varit vid två tillfällen. I valberedningen bearbetade jag Felix Eriksson och sedan han erbjudits att auskultera vid ett styrelsemöte lyckades vi få honom att åta sig ordförandeskapet vilket blev mycket bra. Dessutom föreslogs jag själv till ordförande men eftersom jag var upptagen med min simträning och div annat ansåg jag inte att det var möjligt att acceptera.

I en Draken 2012 fanns bild och reportage om mig och mitt tävlande. Kul!

- Uppe i Kvinnohuset hade vi under mina första år punschveranda som vi sedan fort-satte med på Parmis. När Gun-Eva blev ansvarig för programverksamheten introducerade hon Öppet Hus med vin och snittar på Baltzar, som då låg på Baltzar von Platens gata. Där brukade jag underhålla med pianospel. Öppet Hus blev mycket uppskattat och finns fortfarande.

- Under många år hade vi månadsmötena på Frälsningsarméns lokal och under flera år mannekänguppvisningar. Då spelade jag samlingsmusik och lite till visningen. Mycket bra lokal som vi tyvärr måste frånträda för några år sedan.

- Många trevliga teater- och museibesök, utflykter och båt- och bussresor har jag deltagit i under årens lopp. En helt underbar Korsikaresa följde jag med på bl a.

- Jag slutade i programgruppen 2011-12 vid 85 års ålder och har sedan bara ägnat mig åt att ha trevligt på mötena.

- När jag skriver det här har vi år 2017 och jag är 91 år. Har säkert glömt att få med en hel del trevliga saker. Tyckte det var roligt att påminna mig om min aktiva tid i SPF innan jag slänger alla sparade Drakentidningar.

- Jag är tacksam för alla fina och trevliga år i föreningen. Önskar alla medlemmar mycket fint och bra under kommande år i Draken.

Eva-Britt

Tack Eva-Britt för din skildring från föreningens historia! Tänk att det förut funnits lokaler, inte bara för aktiviteter utan t o m för ett kansli! Det låter som en dröm!

- Här kommer ett utdrag ur reportaget i Draken 4 2012, som du nämnde

"Eva-Britt och hennes lagkamrater i SK Nautilus inte bara tog guld på medley 4x50 m - de satte också nytt världsrekord för damer 85-89 år med 3:36,21. Över 13 sekunder bättre än japanskornas tidigare rekord!"

Birgitta Jonsson

Publicerades: 20 mars 2018 Uppdaterades: 20 mars 2018